Spår 1: Ett agilt arbetssätt i verkligheten


13 februari, 2019 13:30 - 15:00

Bokmärk och dela

Lennart Francke
Göran Nilsson

Strategier är ofta viktiga redskap för att driva en organisation framåt i en hårt konkurrensutsatt värld. Med ett agilt arbetssätt kan man nyttja kraften i strategierna och snabbare anpassa sig till omständigheterna. Föreläsning handlar på ett mer övergripande plan hur man får saker att hända och hur man skapar ett agilt företag.