Så skapas en prestationskultur


13 februari, 2019 11:45 - 12:15

Bokmärk och dela

Linda Hammarstrand

Att skapa rätt kultur i verksamheten är kanske ledningsgruppens viktigaste fråga. Här ligger fokus på hur man skapar en prestationskultur och hur man kopplar värdegrunden till resultatet.