Så byggde vi en framgångsrik ledningsgrupp


14 februari, 2018 09:40 - 10:10

Bokmärk och dela

Inger Andersson

Vilka grundstenar har varit viktiga för mig för att skapa en framgångsrik ledningsgrupp där allas kompetens tillvaratas och alla känner sig trygga och bidrar. Vilka är de största hindren och hur kommer man förbi dem? Ibland tvingas man drastiskt förändra gruppen för att uppnå resultat. Inger Andersson, berättar om hur hon lett ledningsgrupper både i privata näringslivet och som generaldirektör bl a för Livsmedelsverket.