Målstyrning i fokus


13 februari, 2019 11:15 - 11:45

Bokmärk och dela

Thomas Dimming

Att nå framgång handlar ofta om att sätta drivande mål. Vilka mål bör man sätta och hur följer man upp målen. Fokus ligger också på hur man får med sig personalen och de olika delarna av verksamheten mot ett antal smarta och drivande mål.