Konsten att sätta upp engagerande mål


14 februari, 2018 10:45 - 11:15

Bokmärk och dela

Peter Svenonius

Många upplever att mål i arbetslivet är otydliga, inte är meningsfulla eller rentav motsäger varandra eller saknas. Hur skapar man en målstyrningskultur som engagerar alla medarbetarna och ger resultat och påverkar prestationen positivt? Föredraget tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och visar på hur man kan undvika fallgropar.