Framtidens affärsrelationer


14 februari, 2018 11:15 - 11:45

Bokmärk och dela

Joakim Harping

Vilka faktorer driver kundnöjdhet och hur kan du använda dig av dem? Kunden kommer allt mer att stå i fokus i framgångsrika affärsrelationer. Hur sätter man ett ordentligt kundfokus, hur skapar man en positiv upplevelse hos kunden så att relationen stärks. Myten om den lojala kunden kommer stå i fokus.