Program


LEDNINGSGRUPPENS UTVECKLINGSSTRATEGIER

Nedan finner du programmet för Ledningsgruppsdagen 5 februari 2020 på Quality Hotel Globe i Stockholm. 

Vilka redskap och strategier ska en ledningsgrupp använda för få framdrift? Hur skapas en förändringskultur? Målet med Ledningsgruppsdagen 2020 är att hjälpa ledningsgrupper att lyfta blicken och arbeta ännu mer strategiskt samt att skapa en kultur positiv för utveckling och förändring.